مرمت و بازسازی بادگیر

نام اثر:  بادگیررستوران بوف
تاریخ اجرا: ۱۳۸۸
مکان:کاشان  رستوران بوف
عناصر مهم تزیینی بنا: بادگیر سیمگل وتیبا کاری
معمار:مهدی سقازاده

بادگیر رستوران بوف درکاشان بادگیر هم جلوه ی زیبایی دارد هم برای جابجا کردن هوا ونک کردن درتابستان کاربرد دارد

اثر هنری