مرمت و بازسازی
نام اثر: مرمت و بازسازی لابی هتل مهینستان

تاریخ مرمت: ۱۳۸۴

مکان: کاشان

عناصر مهم تزیینی بنا: مرمت و بازسازی،گچبری
معمار: استاد مهدی سقازاده

 

اثر هنری

مرمت و بازسازی هتل مهینستان راهب در کاشان سال ۱۳۸۴