اجرای حوض خانه

 

نام اثر:  اجرای حوض خانه در کاشان

 

تاریخ اجرا:۰

 

مکان: کاشان ،برزک

عناصر مهم تزیینی بنا: حوض خانه، کاربندی ،گچبری

 

معمار: استاد سقازاده

 

اثرهنری   این حوض خانه درسال        ۱۳۹۶   اجرا گردیده است