قدیمی ترین خانه كاشان در معرض غارت سودجویان
۲۳
فروردین

قدیمی ترین خانه كاشان در معرض غارت سودجویان

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دانشگاه كاشان، محمد مشهدی نوش آبادی روز چهارشنبه با ابراز شگفتی از تخریب بی رویه این بنا بیان كرد: مسئولان امر بر مرمت...

ادامه مطلب